درمان کودک مضطرب من

اضطراب هیجانی طبیعی است و تمام افراد با آن آشنا هستند و آن را تجربه کرده اند.

اضطراب کارکرد های مهمی دارد و درحد موثر ، لازم و ضروری است . اگر اضطراب بیش از حد باشد مخرب است و باعث اسیب روانی و جسمی در فرد می شود. انواع گوناگون اضطراب در کودکان وجود دارد از جمله اضطراب جدایی ، اضطراب فراگیر ، اضطراب اجتماعی و ...

اکنون می خواهیم از طریق تکنیک های درمان شناختی و رفتاری به بررسی درمان کودک مضطرب بپردازیم.

روند درمان شناختی و رفتاری برای کودکان مضطرب :

  1. شناسایی احساسات اضطراب
  2. عادی سازی تجربه ترس و اضطراب
  3. گفتگو در مورد موقعیت های اضطراب اور در کودک
  4. حرارت سنج احساسات


در مرحله اول یعنی شناسایی احساسات اضطراب اور برای کودکان باید درباره احساسات متفاوت با کودک گفتگو کنید.

درباره اینکه بدن انسان در پاسخ به احساسات چه واکنش هایی دارد.برای کودک بگویید که حالت های مختلف چهره و بدن نشان دهنده احساسات انسان ها هستند. درمانگر می تواند از کودک بخواهد تا انجا که می تواند و به ذهنش می رسد احساسات مختلف را فهرست کند یا نقاشی شکلک های احساسی متفاوت را بکشد.

برای مطالعه ادامه روند درمان این کودکان کلیک کنید.

مریم زمانی کارشناس مشاوره کودک و نوجوان ، عضو فعال مرکز مشاوره آنلاین دکتر الهام مبلیان


/ 0 نظر / 54 بازدید